De beste wensen voor 2020. Dat het een goed jaar mag worden in goede gezondheid!

Daar gaat het tegenwoordig bijna elke dag over in de media. De gezondheidzorg wordt bijna onbetaalbaar. De redenen daarvoor zijn dat er veel meer ouderen zijn en deze aan het eind van hun leven veel dure zorg nodig hebben en overgewicht verhoogt de kans op een aantal ziekten.

Maar waarom wachten we tot het zover is dat we de oplossing zoeken in medicijnen of dure behandelingen?

Het lijkt mij dat je zorgkosten kunt beperken door veel meer aan preventie te doen.

De kosten voor een leefstijlprogramma worden soms vergoed maar als huisartsen maar een paar mensen hiervoor door mogen verwijzen schiet dat niet op.

Is er geen betere, lokale oplossing?

Mijn idee is om mensen via de huisarts te laten verwijzen naar een diëtist of een gewichtsconsulent. Laat dat begeleidingstraject volledig vergoeden via de ziektekostenverzekering, en niet zoals nu voor een deel uit de aanvullende verzekering. Want veel mensen zijn niet bereid om deze kosten zelf te betalen. Bijzonder vind ik want voor het onderhoud van hun auto hebben ze het wel over.

Als voorbeeld: ik reken EUR 289 voor een traject van 6 consulten. Als je daarmee de kans dat iemand diabetes, hart- en vaatziekten of kanker krijgt kan verkleinen en ouderen gezonder oud kunt laten worden bespaar je op termijn als ziektekostenverzekeraar een groot bedrag per verzekerde

Als we iedereen een gezond voedings- en beweegpatroon aanleren hebben ze daar hun hele leven profijt van.

Als gewichtsconsulent en fitstapcoach ben ik een groot voorstander van dit soort preventie. Ik word er blij van als mijn cliënten hun levensstijl aanpassen.

Nu de rest van Nederland nog overtuigen.