Hoe dicht bij is het Coronavirus bij jou of jouw naasten gekomen? Ben jij bezig om je weerstand hoog te houden?

Wat blijkt uit de voorlopige cijfers die we horen op het nieuws? Er liggen veel mensen met overgewicht op de intensive care afdelingen. Het lijkt er op dat overgewicht negatieve invloed heeft op het krijgen van problemen met het Coronavirus. En dat geldt niet alleen voor het Coronavirus maar ook voor andere ziekten zoals diabetes, kanker en hart- en vaatziekten.

Ik begrijp niet dat wij in Nederland niet meer aan preventie doen.

Volgens mij is de basis: gezonde voeding, voldoende beweging en slaap. Hebben wij wel voldoende inzicht in wat we eten en weten we wat gezond is? En wat is voldoende en goede beweging.

Als gewichtsconsulent ga ik hierover met cliënten in gesprek. Ik zie ik dat veel mensen informatie over voeding en hulp nodig hebben om hun gedrag te veranderen.  Maar veel mensen nemen de stap wat aan hun voedings- en bewegingspatroon te doen niet, ook niet als de huisarts dat tegen hen zegt.

Wat is het probleem? Mensen willen snel af vallen en gaan op dieet. Ze willen hun gedrag niet veranderen maar snel resultaat zien en dat werkt vaak niet. Daarnaast kost individuele begeleiding geld. Begeleiding door een gewichtsconsulent of diëtist wordt deels of niet uit de ziektekostenverzekering vergoed.

Volgens mij moet er een standaardvergoeding komen om  mensen met overgewicht te kunnen begeleiden naar gezonde voeding en beweging. En dan met name in deze combinatie.

Ik ben mij ervan bewust dat preventieve maatregelen nu extra geld kosten. Maar op de langere termijn worden de ziektekosten lager omdat mensen minder (lang) zorg nodig hebben. Laten we nu investeren in een gezonde toekomst.